O projekcie A A A

Akademia Badań Społecznych to projekt, w którym chcemy przekazać organizacjom pozarządowym i innym podmiotom działającym na rzecz społeczności lokalnych praktyczną wiedzę z zakresu badań społecznych. Chcemy pokazać, że badania nie muszą być trudne, a ich prowadzenie może przynieść wiele korzyści.

W 2016 roku Akademię Badań Społecznych realizowaliśmy dzięki wsparciu ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Obecne działania, będące kontynuacją projektu, prowadzone są w ramach działalności statutowej Fundacji Socjometr.

Projekt Akademia Badań Społecznych realizowany był w Małopolsce, którą dla ułatwienia organizacji podzieliliśmy na 5 regionów: Krakowski Obszar Metropolitalny, region tarnowski, region sądecki, region podhalański i Małopolskę Zachodnią, oraz na Śląsku. Dzięki temu działania projektowe mogliśmy realizować możliwie blisko uczestników.

W ramach projektu uczestnicy brali udział w szkoleniach, a także realizowali własne projekty przy wsparciu doradców i wolontariuszy. Omawiana na szkoleniach tematyka obejmowała: praktyczne wykorzystanie badań społecznych w działaniach pozarządowych, podstawy metod jakościowych i ilościowych, wykorzystanie technik partycypacyjnych w kontekście lokalnym i aktywizację społeczności, ewaluację działań organizacji, podstawy planowania strategicznego, oraz prezentację wyników badań i przygotowanie diagnozy na potrzeby wniosków grantowych. Z kolei tematyka realizowanych projektów związana była ściśle z pomysłami i potrzebami uczestników – i ustalana była indywidualnie. Realizowano m.in. projekty badawcze, ewaluacyjne, działania służące planowaniu strategicznemu.

Dzięki udziałowi w projekcie, uczestnicy mogli:

– Zrozumieć korzyści płynące z prowadzenia badań społecznych

– Zwiększyć kompetencje pracowników i członków organizacji

– Przeciwdziałać rozmywaniu się misji organizacji

– Zwiększyć skuteczność działań poprzez lepszą diagnozę potrzeb ich odbiorców

– Sprawniej angażować członków społeczności lokalnej i wolontariuszy w działania organizacji

– Wzmocnić zdolność pozyskiwania środków finansowych

– Nawiązać kontakty z innymi organizacjami działającymi w regionie

 

Akademia Badań Społecznych prowadzona jest przez Fundację Socjometr, organizację założoną w 2013 roku przez pracowników i doktorantów Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Misją Socjometru jest wspieranie organizacji pozarządowych w rozwijaniu ich działalności i gromadzeniu danych przydatnych w działalności statutowej. Realizujemy projekty badawcze i ewaluacyjne, moderujemy procesy partycypacyjne, doradzamy w przygotowaniu dokumentów strategicznych.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, co skłoniło nas do realizacji Akademii, przeczytaj ten tekst.

Realizację projektu systematycznie monitorowaliśmy i poddaliśmy ewaluacji. Nasze doświadczenia podsumowaliśmy w raporcie ewaluacyjnym.

Projekt Akademia Badań Społecznych dofinansowany był ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

socjometr

 

fio